Τα επτά θαύματα του κόσμου

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε με το συνεργατικό web2.0 εργαλείο Google docs – Παρουσίαση από τους μαθητές του Γ3 την ώρα του μαθήματος στο εργαστήριο του σχολείου μας .
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα της 3ης διαφάνειας πραγματοποιήθηκε με το εργαλείο Pixlr .

Υπεύθυνοι καθηγητές : κ. Φ. Αποστολίνα – κ. Λ. Λεβέντης