Παρουσίαση για το MicrowordsPro

Μια εργασία της μαθήτριας Μπέλλου Παναγιώταςγια το MicrowordsPro με το εργαλείο web2.0  -www. Emaze.com

Καταγραφή7JPG

Advertisements

Έρευνα για τις βλαβερές συνήθειες των εφήβων

Ποια θεωρείται πιο επικίνδυνη από τις παρακάτω βλαβερές συνήθειες των εφήβων .